De Martinifabriek

De Martinifabriek staat symbool voor de nieuwe economie, waar kennis en kunde worden getoond en uitgewisseld. Waar Ondernemers, hun diensten en werkwijze op elkaar aansluiten met een sociaal maatschappelijk doel.

Find Out More

Vergroening in een blauwe economie

De Martinifabriek gaan we renoveren, betekenis en waarde geven, het vergroenen van de gevels en het dak staan op het programma. Op het groene dak is er ruime mogelijkheid tot het plaatsen van een kas met daarin een groentetuin, waarbij wij de zelf gekweekte groenten gaan gebruiken voor de horecagelegenheid. Gezien de omvang van het dak denken wij ook aan mogelijkheden voor volkstuinen.

Find Out More

Let's work together!

In de Martinifabriek bundelen we de krachten waarbij diensten en werkwijze op elkaar aansluiten en hergebruik, ondernemerschap, duurzaamheid en economische activiteiten de basis vormen en uit te groeien tot de omvang die we nodig hebben om een echt positieve bijdrage te leveren naar een circulaire economie.

Find Out More

Duurzame bedrijfunits

De beschikbare ruimte op de 1ste en 2e etage willen wij aanpassen naar een 44 tal bedrijfsunits die onder andere kunnen worden aangeboden aan startende ondernemers die vanuit de BBZ worden ondersteunt. Later zou er indien behoefte aan is uitbreiding met 11 units kunnen plaatsvinden.

Find Out More